Zakon o inspekcijskom nadzoru biće donet do kraja 2014.

Uži sastav Radne grupe za izradu nacrta Zakona o inspekcijskom nadzoru sastao se 30. maja 2014. godine u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. U radu su učestvovali Jasmina Benmansur, pomoćnica ministra, kao i savetnik ministra, načelnik Upravne inspekcije, viši pravni savetnik u Sekretarijatu za zakonodavstvo Vlade Srbije i članovi tima USAID BEP za reformu inspekcija. Radna grupa u užem sastavu razmatrala je finalizaciju ovog nacrta, a naročito njegovih odredbi koje se tiču analitičke i nadzorne funkcije inspekcija, primene novog zakona i njegovog odnosa sa drugim propisima, planiranja inspekcijskog nadzora i pokretanja postupka inspekcijskog nadzora. Sledeći zadatak Radne grupe je da unapredi odredbe nacrta Zakona koje se odnose na ova pitanja. Radna grupa će se u užem sastavu ponovo sastati početkom juna, dok se donošenje Zakona očekuje najesen.

 

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija