Uvođenje programskog modela budžeta na nivou Autonomne pokrajine Vojvodine (APV)

Na sastanku održanom 26. maja, predstavnici USAID BEP i Zoran Radoman, pokrajinski sekretar za finansije, saglasili su se da će USAID BEP pružiti podršku Vladi APV za uvođenje programskog modela budžeta u skladu sa obavezama iz Zakona o budžetskom sistemu. Ova podrška obuhvataće: 1) učešće stručnjaka USAID BEP na panel-prezentaciji programskog modela budžeta za rukovodeće službenike Vlade APV; 2) obuku za zaposlene u Sekretarijatu za finansije APV u pogledu korišćenja ovog modela; i 3) održavanje radionica sa pojedinačnim Sekretarijatima APV. Ove radionice rezultiraće izradom programskih struktura usklađenih sa strukturama na republičkom nivou. Ove aktivnosti odvijaće se tokom juna i jula 2014. godine.

 

 

 

 
Novosti

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija