U središtu pažnje - JPP

Javno-privatno partnerstvo je koncept oproban u razvijenim zemljama koji se pokazao kao efikasno rešenje za brzo obavljanje važnih infrastrukturnih projekata, a zasniva se na ustupanju privatnom kapitalu prava na korišćenje državnih dobara i pružanje usluga u zamenu za izgradnju kapaciteta, pri čemu posle određenog vremena država preuzima te kapacitete. Među najpoznatijim oblicima javno-privatnog partnerstva su koncesije koje se daju na puteve, što je jedan od sektora u kojem bi Srbija mogla da ima veliku korist od JPP. Komisija za javno-privatno partnerstvo već je odobrila planove za privatne poduhvate u organizaciji javnog transporta u pet gradova i druge inicijative uključujući izgradnju kanalizacionih mreža i širenje internet konekcija velike brzine. Međutim, iako JPP uglavnom dobro funkcioniše u Zapadnoj Evropi i SAD, prvi pokušaji u Istočnoj Evropi bili su obeleženi neuspesima poput velikih ulaganja u puteve koji nisu bili po planu završeni. Sa druge strane, ovaj koncept pokazuje veliku ekonomsku opravdanost, jer privatna preduzeća po pravilu posao obavljaju povoljnije i brže nego kada se iste aktivnosti finansiraju iz budžeta. Kakva je budućnost JPP u Srbiji? Naši gosti emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1 u sredu 14.05.2014. godine su dr Slađana Sredojević, savetnica u Udruženju banaka Srbije i autorka knjige „Javno-privatno parnerstvo" i Milan Stefanović, ekspert za privrednu regulativu i ekonomsko upravljanje na Projektu za bolje uslove poslovanja, USAID.

Emisiju uređuje i vodi Nenad Militarević.

(U središtu pažnje 14.05.2014/mp3)

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija