Skup o programskom budžetu sa predstavnicima Sektora budžeta Ministarstva finansija

Tim USAID BEP je tokom dvodnevnog skupa u Aranđelovcu organizovao i moderirao više radionica posvećenih tematici programskog budžeta kojima su prisustvovali predstavnici Sektora budžeta Ministarstva finansija. U radionicama su učestvovali svi analitičari Sektora budžeta, Nada Mirković, šefica Sektora budžeta, Nikola Ćorsović, državni sekretar u Ministarstvu finansija, i Ivana Jakir Bajo, konsultantkinja USAID BEP i načelnica Sektora budžeta u hrvatskom Ministarstvu financija. Cilj ovog skupa, održanog na polovini puta ka ostvarenju zadataka programa, bio je da se omogući zajednička analiza učinjenog i predlože unapređenja posle više krugova radionica namenjenih resornim ministarstvima koje su organizovali USAID BEP i Sektor budžeta. Uz to, učesnici su razmatrali i načine na koje se mogu primeniti znanja stečena tokom početnog perioda uvođenja programskog modela budžeta radi uspešnog privođenja reforme kraju i postizanja održivih rezultata. Državni sekretar Ćorsović je naglasio da je reč o najvećoj reformi javnih finansija u proteklih nekoliko godina, kao i da nju uspešno sprovodi Sektor budžeta uz podršku USAID BEP. U Sektoru budžeta ostvareno je bolje razumevanje programskog modela budžeta i stvoren je veći kapacitet za analizu i rukovođenje, što je na najbolji način i prikazano tokom prezentacija analitičara i Nade Mirković i kasnije diskusije. Sektor budžeta i USAID BEP izradili su i detaljni zajednički akcioni plan za naredni period (do kraja 2014) koji podrazumeva nastavak organizovanja radionica za resorna ministarstva i izradu informacionog sistema i okvira za monitoring i izveštavanje.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija