USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) potpomogao izradu fiskalnih multiplikatora kojima se unapređuje sposobnost Ministarstva finansija i Fiskalnog saveta da procene uticaj fiskalne konsolidacije na privredni oporavak Srbije

Konsultanti koje je angažovao USAID BEP izradili su i predstavili Ministarstvu finansija i Fiskalnom savetu prvi skup fiskalnih multiplikatora. Kreiranje ovih alata za podršku donošenju politika predstavlja nastavak rada na izradi multiplikatora zasnovanih na empirijskim studijama sprovedenim u zemljama centralne i istočne Evrope i Srbiji. Trenutni napori koje USAID BEP ulaže predstavljaju poslednji korak u našem radu na fiskalnim multiplikatorima i omogućiće Ministarstvu finansija i Fiskalnom savetu da analiziraju u kojoj meri vladine mere fiskalne politike utiču na razvoj privrede i utvrde i preporuče fiskalne mere koje imaju najveći pozitivan uticaj – ili najmanji negativan uticaj – na ekonomski razvoj Srbije. Između ostalog, biće omogućena izrada kvantitativnih modela za procenu zavisnosti poreskih prihoda i rashoda od privredne aktivnost i potrošnje.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija