USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) razmotrili napredak reforme neporeskih i parafiskalnih nameta

USAID BEP i NALED dovršili su analizu primene propisa i time zaključili paket dijagnostičkih testova i evaluacije. U okviru ove analize utvrđeni su uticaji i posledice izmena Zakona o budžetskom sistemu iz 2012. i 2013. i Pravilnika o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge iz 2013. Nalazi pokazuju da privreda još uvek ne oseća znatnije poboljšanje, osim ograničenih efekata ukidanja pojedinih parafiskalnih taksi i naknada. Na primer, država ne primenjuje u potpunosti odredbe Zakona o budžetskom sistemu kojima se uređuju obavezna saglasnost i nadzorna ovlašćenja Ministarstva finansija i lokalnih samouprava u pogledu neporeskih i parafiskalnih nameta, naplati samo jedne takse za jednu javnu uslugu, i srazmernosti iznosa naknada pruženoj javnoj usluzi. Uz to, medotodologija za obračun iznosa taksi i naknada iz Pravilnika nije dovoljno jasna i ne mogu je primeniti svi organi državne uprave, a još uvek nije donet ni Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara čije usvajanje je predviđeno Zakonom o budžetskom sistemu. USAID BEP i NALED će izraditi sveobuhvatan predlog izmena propisa i podneti ga Ministarstvu finansija, ažurirati registar neporeskih i parafiskalnih taksi i naknada, nastaviti pružanje tehničke pomoći za izradu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara i sprovesti informativnu kampanju u javnosti. Javni servis Srbije (RTS) je u saradnji sa USAID BEP emitovao izveštaj o neporeskim i parafiskalnim opterećenjima sa kojima se suočavaju privrednici; ovu reportažu možete naći na internet adresi http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1574068/Privrednici+u+raljama+taksi.html

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija