Preporuke koje je izradio USAID BEP uvrštene u Strategiju i Akcioni plan za razvoj preduzetništva

Ministarstvo privrede izradilo je konačnu verziju nacrta Strategije za razvoj preduzetništva 2014-2020 i pratećeg Akcionog plana i uputilo ih u javnu raspravu. Ovi dokumenti sadrže brojne preporuke iz „Knjige preporuka“ USAID BEP o pristupu izvorima finansiranja i studija koje je Projekat pripremio u drugim oblastima (npr. izdavanje građevinskih dozvola, inspekcije, radno zakonodavstvo i siva ekonomija). USAID BEP je takođe dao komentare i predloge na sam nacrt Akcionog plana, uključujući i utvrđivanje pokazatelja i trijažu aktivnosti u skladu sa prioritetom i ostvarivošću. U nacrtu ovog dokumenta navedeni su ključni prioriteti za unapređenje konkurentnosti i uređen je način njihove realizacije, dok je naglasak stavljen na mala i srednja preduzeća. Akcionim planom se utvrđuje okvir za podsticanje preduzetništva i unapređenje konkurentnosti na srednji rok u sledećim ključnim oblastima: regulatorna reforma, unapređenje pristupa izvorima finansiranja, unapređenje kvaliteta radne snage, podrška inovacijama, unapređenje pristupa novim tržištima i podsticanje zaposlenosti žena i mladih. U postupku izrade ovog dokumenta u obzir su uzete preporuke sadržane u izveštaju Doing Business Svetske banke, „Izveštaju o globalnoj konkurentnosti“ Svetskog ekonomskog foruma, „Sivoj knjizi“ NALED, „Beloj knjizi“ FIC i dokumentima Saveta za regulatornu reformu, kao i analize koje su sprovele Privredna komora Srbije i Srpska asocijacija poslodavaca.

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija