USAID BEP nastavlja da pruža tehničku pomoć Ministarstvu građevinarstva i urbanizma u cilju reforme postupka izdavanja građevinskih dozvola

Dok je Ministarstvo građevinarstva i urbanizma iskoristilo predizborni period da nastavi rad na nacrtu Zakona o planiranju, projektovanju i građenju, USAID BEP i dalje pruža podršku ovim nastojanjima u vidu preporuka i predloga izmena i dopuna. Ministarstvo je nacrt zakona izrađen uz pomoć USAID BEP uputilo u javnu raspravu i primilo povratne komentare tokom novembra i decembra. Iako je javna rasprava o ovom nacrtu odavno okončana, i Ministarstvo i USAID BEP smatraju da ima prostora i potrebe za unapređenje nacrta u skladu sa primljenim komentarima i na osnovu pažljive analize njegovih mogućih efekata. Najskoriji doprinos USAID BEP, između ostalog, ogleda se u apelu za bolje sprovođenje „jednošalterskog sistema“, veću odgovornost javnih tela uključenih u postupak izdavanja građevinskih dozvola i duži vacatio legis, odnosno period između stupanja zakona na snagu i početka njegove pune primene, koji bi trebalo iskoristiti za intenzivnu obuku i izgradnju kapaciteta.

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija