USAID BEP omogućio talentovanim mladima stručnu praksu u partnerskim organima državne uprave

USAID BEP je zajedno sa Beogradskom otvorenom školom (BOŠ) uspešno okončao postupak angažovanja praktikanata u 11 partnerskih organa državne uprave. USAID BEP je po prvi put angažovao praktikanta u Ministarstvu pravde i državne uprave radi pružanja podrške u izradi zakona neophodnih za reformu inspekcija. Dvoje praktikanata nastavljaju rad u Sektoru za razvoj preduzetništva i konkurentnost u Ministarstvu privrede, dok će jedan ostati u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, gde USAID BEP nastavlja napore usmerene na izmene Zakona o radu. USAID BEP i BOŠ angažovali su sedmoro praktikanata za više organizacionih jedinica u Ministarstvu finansija – Sektor za finansijski sistem, Sektor budžeta, Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije i Upravu za javni dug. Većina praktikanata biće angažovana do kraja juna 2014. godine. Partneri USAID BEP iz državnih organa smatraju ovaj program izuzetno uspešnim i imaju samo reči hvale za rad praktikanata. Uz povećanje obima posla usled priprema za pregovore o pristupanju Evropskoj Uniji, kao i u svetlu zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, ovaj program postaje sve značajniji i korisniji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija