Unapređenje procene vrednosti nepokretne imovine

Narodna banka Srbije (NBS) i USAID BEP sarađuju na izradi konceptualnog okvira za formiranje centralne nacionalne baze podataka koja će sadržati informacije neophodne za pouzdanu procenu vrednosti imovine koja se koristi kao sredstvo obezbeđenja, detaljnu analizu tržišta nekretnina i izračunavanje indeksa vrednosti nepokretne imovine u Srbiji. Na osnovu prezentacije izveštaja koji je izradio USAID BEP pod naslovom „Strategije za unapređenje kredibiliteta i pouzdanosti procene vrednosti nepokretne imovine u Srbiji – Baza podataka o prometu nekretninama“, NBS je formirala Radnu grupu za izradu baze podataka o prometu nekretninama. Tim USAID BEP sastao se sa članovima ove Radne grupe da bi sa njima detaljnije razmotrili predstavljene preporuke i usaglasili naredne korake. Predstavnici NBS su stali na stanovište da bi bazu podataka trebalo da izradi i na svojim serverima čuva NBS, a istovremeno su izrazili i zainteresovanost za tehničku podršku USAID BEP u pogledu kreiranja ove baze podataka. Obe strane su se saglasile da će USAID BEP angažovati inostranog konsultanta koji će pružiti pomoć NBS u pogledu kreiranja baze. USAID BEP se takođe obavezao da pruži uporednu analizu stanja na tržištima u regionu o ulogama centralnih banaka u regulaciji profesije procenitelja.

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija