ADMINISTRATIVNE PROCEDURE KOŠTAJU SRPSKU PRIVREDU MILIJARDU I SEDAM MILIONA EVRA

Beograd (23. decembar) – Rezultati druge studije koju je USAID sproveo korišćenjem metoda standardnog troška, i koja se organizuje svake druge godine, pokazuju da su u 2012. godini administrativni troškovi u Srbiji iznosili približno 3,7 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), odnosno milijardu i sedam miliona evra. U poređenju sa podacima iz 2010, prema kojima su administrativni troškovi činili 4,2 odsto BDP, došlo je do značajnog poboljšanja. Međutim, ovo smanjenje troškova u veoma maloj meri se može pripisati naporima države da zaista ukine administrativna opterećenja.

Branko Radulović, ekspert USAID-ovog Projekta za bolje uslove poslovanja, izjavio je da je osnovni uzrok ovog poboljšanja pad realnih zarada i privredne aktivnosti u celini. „Uz to, broj subjekata koji podležu ovim administrativnim zahtevima smanjio se sa oko 96.500 na 90.500“, dodao je Radulović.

„Ovom studijom otkriveno je preko 40 procedura čijim bi ukidanjem mogle da se ostvare dodatne uštede“, rekla je Dragana Stanojević, zamenica direktora USAID-ovog Projekta za bolje uslove poslovanja. „Eliminacija pojedinih procedura, poput onih vezanih za trudničko i porodiljsko odsustvo, moguća je tek uz promenu zakona. Privreda u Srbiji ostvariće stvarne uštede u bliskoj budućnosti pošto se usvoje izmene poreskih postupaka i donesu novi propisi u oblasti računovodstva i revizije“, zaključila je Stanojević.

Učešće državnih administrativnih zahteva u BDP od 3,7 odsto visoko je u odnosu na zemlje članice Evropske Unije - na primer, u Austrijji na ove troškove odlazi 2,8 odsto BDP, u Češkoj 3 odsto, u Danskoj 2,2 odsto, a u Nemačkoj 1,7 odsto.

Ovo je druga studija koju je USAID Projekat za bolje uslove poslovanja sproveo korišćenjem metoda standardnog troška sa namerom da se utvrde administrativni troškovi i opterećenja koje privredi nameću propisi. Nalazi ove ove studije transparentni su i prikladni za izradu preporuka za postupanje, a istovremeno i omogućavaju sistematsku analizu administrativnih opterećenja. Reč je o standardnom mehanizmu koji se koristi u svim zemljama članicama Evropske Unije.

Dokumenta:

Merenje adminstrativnih troškova u Republici Srbiji

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija