Održana Centralna javna rasprava o Nacrtu zakona o uređenju prostora i izgradnji

Dokumenta:

Zakon o uređenju prostora i izgradnji - Građevinsko zemljište i konverzija prava korišćenja u pravo svojine  - Aleksandra Damnjanović
Javni uvid zakona o uređenju prostora i izgradnje kancelarija za brzi odgovor (KBO) - Zoran Livaja
Nacrt zakona o planiranju prostora i izgradnji - Milan Miljević

 

 

 

 
Novosti

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija