USAID Projekat za bolje uslove poslovanja predstavio zainteresovanim stranama javno-privatna partnerstva

Ekspert projekta USAID BEP održao je prezentaciju o javno-privatnim partnerstvima (JPP) na seminaru održanom 2. oktobra na Paliću pod naslovom „Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i privatnom sektoru“. Ovom skupu prisustvovali su predstavnici lokalnih samouprava, državnih organa, javnih preduzeća i privatnih firmi. U okviru održane prezentacije predstavljeni su pravni, regulatorni, institucionalni i metodološki okvir za JPP i koncesije u Srbiji i delokrug Komisije za JPP. Ova prezentacija održana je u sklopu nastojanja projekta USAID BEP da edukuje zainteresovane strane o značaju JPP i prilikama i izazovima koje ona predstavljaju, kao i o pravnom okviru čijoj je izradi pomoć pružio USAID BEP.

 

 

 

 

 

 
Novosti

05.09.2017 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) ažurirao „Vodič kroz dozvole za izgradnju“ namenjen investitorima, stručnjacima i državnim službenicima

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija