USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pruža podršku Narodnoj banci Srbije za unapređenje procene vrednosti nepokretne imovine

Narodna banka Srbije (NBS) i USAID BEP sarađuju na izradi konceptualnog okvira za formiranje centralne nacionalne baze podataka koja će sadržati informacije neophodne za pouzdanu procenu vrednosti imovine koja se koristi kao sredstvo obezbeđenja, detaljnu analizu tržišta nekretnina i izračunavanje indeksa vrednosti nepokretne imovine u Srbiji. Kako prikupljanje, agregacija, sortiranje i obrada podataka o nepokretnostima zahteva posebne veštine, USAID BEP je angažovao g. Krisa Gžešika, potpredsednika Evropskog saveza udruženja procenitelja (TEGoVA). G. Gžešik je konsultant koji je veliko iskustvo u ovoj oblasti delom stekao i pri formiranju baze podataka o nekretninama u Poljskoj. Tokom svog boravka u Beogradu, USAID BEP je za g. Gžešika organizovao sastanke sa ključnim zainteresovanim stranama poput Poreske uprave, Zavoda za statistiku, Republičkog geodetskog zavoda, Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, Udruženja procenitelja i inostranih agencija za nekretnine. Na ovim sastancima g. Gžešik je saznao vredne informacije koje će koristiti za izradu procene stanja. G. Gžešik će ponovo posetiti Beograd krajem oktobra kako bi dodatno istražio moguća rešenja i održao sastanke sa Ministarstvom pravde i državne uprave i Udruženjem banaka. Izveštaj g. Gžešika trebalo bi da bude gotov početkom decembra, kada će biti predstavljen NBS, a potom i široj javnosti.

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija