USAID Projekat za bolje uslove poslovanja i Ministarstvo finansija uspešno sprovode pilot-program uvođenja metodoloških smernica novog programskog budžeta

USAID BEP i Sektor budžeta Ministarstva finansija prošle nedelje su održali poslednju rundu radionica sa budžetskim korisnicima koji model programskog budžetiranja uvode godinu dana pre isteka zakonskog roka, odnosno u pripremi budžeta za 2014. Ova grupa sastoji se od šest ministarstava (obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja; zdravlja; pravde i državne uprave; spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija; kulture i medija; i spoljnih poslova) i šest nezavisnih budžetskih korisnika (Agencija za zaštitu životne sredine; Kancelarija zaštitnika građana; Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje; Komesarijat za izbeglice i migracije; Kancelarija za saradnju sa verskim zajednicama; i Kancelarija za evropske integracije). Kroz niz sastanaka sa radnim grupama budžetskih korisnika (sastavljenih od predstavnika sektora za finansije, različitih tehničkih sektora, grupa za strateško planiranje i rukovodstava), savetnici projekta USAID BEP pružili su pomoć ovim institucijama u izradi programskih struktura, strateških ciljeva i indikatora učinka, kao i za podnošenje finansijskih planova u skladu sa novom metodologijom programskog budžeta. USAID BEP je takođe pružio tehničku podršku za prebacivanje finansijskih podataka iz ranijih perioda u novoformiranu bazu, čime je stvoren čvrst temelj za analizu trendova u raspodeli sredstava i praćenje učinka. USAID BEP i Ministarstvo finansija predstaviće skupštinskom Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu javnih sredstava i drugim nadležnim sektorskim odborima status reforme programskog budžeta i programske strukture pilot-korisnika pošto predlog budžeta za 2014. bude upućen u skupštinsku proceduru. USAID BEP će nastaviti da pruža podršku Sektoru budžeta i preostalim budžetskim korisnicima koji će 2015. godine preći na model programskog budžeta u skladu sa važećim propisima.

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija