USAID BEP pruža podršku za izgradnju nadzornih kapaciteta Komisije za hartije od vrednosti

Na zahtev Komisije za hartije od vrednosti, inostrani ekspert koga je angažovao projekat USAID BEP počeo je sveobuhvatnu dijagnostičku procenu organizacije Komisije, kao i izradu preporuka za unapređenja kojima će se Komisiji omogućiti da reguliše tržište kapitala i proceni efekte sprovođenja tih mera. Entoni Sinkler, ekspert projekta USAID BEP, blisko sarađuje sa rukovodstvom i stručnim službama Komisije i predložiće najadekvatnija rešenja za Srbiju. Izveštaj g. Sinklera sadržaće temeljnu dijagnostičku procenu organizacije Komisije i predložene promene kojima će se omogućiti da Komisija svoje redovne poslove, kao i licenciranje, nadzor i druge funkcije, obavlja u skladu sa najboljim međunarodnim standardima i praksom. Komisija namerava da izgradi optimalan i efikasan institucionalni okvir koji je od presudnog značaja za razvoj transparentnog tržišta kapitala sa visokim nivoom zaštite prava investitora i adekvatnim sistemom nadzora zasnovanog na proceni mogućeg rizika.

 

 

 

 

 

 
Novosti

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija