USAID BEP nastavlja aktivnosti na unapređenju okruženja za lizing

Pomoć projekta USAID BEP namenjena povećanju konkurentnosti i priuštivosti finansijskih usluga obuhvata i podršku unapređenju poslovnog okruženja za lizing. Robert Homans, inostrani ekspert projekta USAID BEP, dodatno je razjasnio koje su prepreke razvoju lizinga u Srbiji. G. Homans će predložiti unapređenja zasnovana na najboljim standardima međunarodne i regionalne prakse. Konsultant projekta BEP će takođe proceniti očekivane efekte predloženih izmena. Angažman g. Homansa u velikoj meri će doprineti izradi konačne „Knjige preporuka“ o unapređenju regulatornog okvira za lizing, koja će biti predstavljena Ministarstvu finansija i Narodnoj banci Srbije, regulatornim telima za sektor lizinga u Srbiji. Izmene regulatornog okvira za lizing očekuju se 2014. godine.

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija