PRIVREDNICE RAZMATRAJU NAČINE LAKŠEG PRISTUPA IZVORIMA FINANSIRANJA SA CILJEM OTVARANJA NOVIH RADNIH MESTA U SRBIJI

Preduzeća i poslovna udruženja za još jaču saradnju u oblasti pristupa izvorima finansiranja

Beograd (8. oktobar) – Na okruglom stolu koji su organizovali USAID Projekat za bolje uslove poslovanja i Unija poslodavaca Srbije, ženama u biznisu predočeno je šta Srbija i firme treba da urade kako bi olakšali pristup izvorima finansiranja i zašto javni i privatni sektor moraju da sarađuju sa ciljem lakšeg finansiranja rasta preduzeća.

U otvorenom dijalogu sa predstavnicima faktoring industrije, privrednice su saznale nove informacije o funkcionisanju faktoringa, mogućnostima ovog načina finansiranja u prevazilaženju problema nelikvidnosti, kao i o novom Zakonu o faktoringu, donetom u julu ove godine.

,,Bolji uslovi za pristup izvorima finansiranja mogući su uz koordinirane napore centralne i lokalnih vlasti, finansijskih institucija i preduzeća’’, izjavila je Ana Jolović, liderka tima za razvoj finansijskih tržišta pri Projektu za bolje uslove poslovanja. ,,Nije problem samo u opreznosti banaka prilikom izdavanja kredita. Mala i srednja preduzeća moraju da učine dodatni napor kako bi ojačala svoju poziciju i bila spremna za dobijanje kredita.’’

I druge zemlje širom sveta suočavaju se sa sličnim izazovima ,,tako da smo sigurni da se pristup može poboljšati uprkos teškoj finansijskoj situaciji’’, rekla je Ana Jolović. Prisutnima na okruglom stolu obratio se i Dragoljub Rajić, direktor Unije poslodavaca Srbije.

„Potrebno je da se u narednom periodu osmisli posebna strategija na nivou Republike Srbije za podršku ženskom preduzetništvu zato što istraživanja pokazuju da postoji značajan potencijal za njegov razvoj upravo među onim ženama koje sada posluju u sivoj zoni i izbegavaju da, zbog visokih troškova poslovanja i izostanka povoljnih izvora finansiranja, registruju svoju delatnost. U prethodnoj deceniji žene su se pokazale kao ambicioznije i efikasnije u radu od muškaraca i one imaju veću želju da uspeju u poslu i dokažu se. Ovo je zdrav potencijal za razvoj preduzetništva u Srbiji i mora biti sistemski podržano od strane države.“ – izjavio je Rajić.

Studija i njeni zaključci do sada su predstavljeni preduzetnicima u Šapcu, Zaječaru, Zrenjaninu, Kruševcu, Subotici i Nišu i Čačku.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija