Žene u parlamentu podržale reformu Zakona o radu

USAID BEP je u Narodnoj skupštini održao okrugli sto o izmenama Zakona o radu i njihovom mogućem uticaju na žene. Oko 20 poslanica učestvovalo je u živoj diskusiji i uglavnom podržalo uvođenje fleksibilnih oblika zapošljavanja kroz izmene radnog zakonodavstva. Učesnice su izrazile zabrinutost i dale preporuke u pogledu obračuna poreza i doprinosa za fleksibilne oblike zapošljavanja.

 

 

 

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija