Praćenje uticaja reforme propisa na privredu

Uz podršku USAID BEP, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) predstavila je Drugi kvartalni izveštaj o reformi propisa za 2013. godinu. Ovaj izveštaj sadrži analizu uticaja novousvojenih poreskih propisa, kao i već sprovedenih i tekućih zakonodavnih i regulatornih procesa, pregled pojedinih administrativnih procedura, kao i analizu odgovora Vlade na zahteve privrede za konkretnim reformama poslovnog okruženja.

 

 

 

 

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija