USAID BEP i Ministarstvo finansija nastavljaju rad na uvođenju programskog budžeta

USAID BEP i Sektor budžeta Ministarstva finansija uspešno su okončali prve dve faze reforme programskog budžeta i sada prelaze na njegovo sprovođenje. U prvoj fazi, USAID BEP se usredsredio na informisanje i izgradnju kapaciteta Ministarstva finansija, budžetskih korisnika i drugih zainteresovanih strana u postupku planiranja budžeta. Druga faza obuhvatala je intenzivnu saradnju sa timom Sektora budžeta na izradi okvira za programski budžet, metodološkog uputstva za budžetske korisnike i softvera za pripremu budžeta. Poslednja faza sastoji se od uvođenja okvira programskog budžeta u sve neposredne budžetske korisnike. Tokom protekle dve nedelje, USAID BEP je održao pojedinačne radionice sa odabranim budžetskim korisnicima koji će uvesti programski budžet godinu dana pre zakonskog roka, odnosno na vreme za izradu budžeta za 2014. godinu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija