Faktoring - brže do novca

PKS i USAID Projekat za bolje uslove poslovanja organizovali su konferenciju o faktoringu sa ciljem da se privredi pruži što više informacija o mogućnostima tog načina finansiranja u prevazilaženju problema nelikvidnosti

Faktoring kao oblik nebankarskog finansiranja u Srbiji je prisutan još od 2005. godine ali nije bio široko razmatran kao alternativa postojećim finansijskim mehanizmima.  Novi Zakon o faktoringu, usvojen pre dva meseca, doprineće razvoju faktoringa, što bi trebalo da smanji nelikvidnost, najviše malih i srednjih preduzeća i poveća izvoz, istaknuto je na konferenciji "Faktoring - brže do novca" koju su organizovali Privredna komora Srbije (PKS) i USAID Projekat za bolje uslove poslovanja.

Predsednik PKS Željko Sertić ukazao je da nelikvidnost sa kojom se suočavaju preduzeća u Srbiji, nemogućnost banaka da sredstava plasiraju u privredu i sve veća zaduženost države i privrede, vode zemlju ka ozbiljnoj krizi. Faktornig kao oblik nebankarskog finansiranja treba da omogući privrednicima bolju organizaciju finansija i naplatu potraživanja, dodao je Sertić. Predsednik PKS je izrazio očekivanje da će  mere novih ministara finansija i privrede biti "ozbiljan korak ka novoj Srbiji".

Pomoćnik ministra finansija Zlatko Milikić istakao je da će faktoring uz lizing i mikrokreditne institucije, nastaviti da se razvija u Srbiji kada je pravni okvir adekvatno regulisan. Milikić je pozvao privrednike da što više koriste tu vrstu finansiranja koje je "nedepozitno" i da ne ugrožava stabilnost finansijskog sistema. U SAD je 2000. godine učešće faktoringa u finansiranju bilo veće od 190 odsto američkog BDP-a.

Zamenica direktora USAID Projekta za bolje uslove poslovanja Dragana Stanojević navela je da faktoring u Srbiji postoji niz godina, ali nije bilo odgovarajuće zakonske regulative, što bi trebalo da bude prevaziđeno novim Zakonom o faktoringu.

Razvoj faktoringa, podstaknut adekvatnom regulativom i podizanjem znanja malih i srednjih preduzeća, uticaće na bolju likvidnost, unapređenje upravljanja potraživanjima, kao i bolju kreditnu sposobnost preduzeća, istakla je Ana Jolović, rukovodilac Tima za razvoj finansijskih tržišta USAID projekta za bolje uslove poslovanja.

Specijalni gost konferencije "Faktoring - brže do novca" Panos Papateodoru, član Komisije Factors Chain International i izvršni direktor i generalni direktor  Laiki Factors & Forfaiters detaljno je objasnio model faktoringa.

Faktoring je zasnovan na ustupanju potraživanja za fakturisanu i isporučenu robu, pri čemu je to potraživanje kratkoročno i nedospelo. Osnovna prednost faktoringa jeste da je bitan kvalitet potraživanja, odnosno onog ko određenom preduzeću duguje, a ne samog preduzeća. Faktoring je naročito pogodan za preduzeća koja imaju dobre programe i kvalitetne kupce, ali koja, sa druge strane, nemaju dovoljno obrtnog kapitala da finansiraju duge rokove naplate, a ni dovoljnu finansijsku snagu da bi se zaduživali na finansijskom tržištu pod povoljnijim uslovima.

Direktor kompanije Real faktor Vlado Rosić naveo je da je u u Srbiji faktoringu prošle godine bilo milijardu evra prometa,  oko tri odsto BDP-a, i da postoji tražnja za još jednom milijardom, ali nema toliko sredstava. U Srbiji ima 18 firmi koje se bave faktoringom, ali da samo devet ima potreban kapital, i da bi novi zakon trebalo da doprinese dolasku stranih kompanija koje se time bave, rekao je Rosić.

Nakon plenarnog dela konferencije koja je u PKS okupila više od 120 učesnika – privrednika, predstavnika banaka i faktoring kuća organizovani su bilateralni susreti malih i srednjih preduzeća i faktoring kuća.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija