Radna grupa za izradu Zakona o robnim berzama nastavlja rad na pripremi analize efekata propisa

U očekivanju povratnih informacija zainteresovanih strana u pogledu nedavno objavljenog nacrta Zakona o robnim berzama (http://mtt.gov.rs/vesti/radna-verzija-zakona-o-robnim-berzama), radna grupa za njegovu izradu nastavlja rad na pripremi analize efekata propisa vezanoj za ovaj zakon. Radna grupa se 31. Jula 2013. sastala u Novom Sadu da bi finalizirala prvi nacrt analize efekata propisa. Ovaj metod procene ekonomskog uticaja predloženog zakona pokazaće da li će novi propisi imati pozitivan efekat na razvoj robnog tržišta. Analiza će takođe odgovoriti na pitanje da li je potreban novi propis, koji su mogući troškovi njegove primene, kao i kako će on uticati na mala i srednja preduzeća, poljoprivrednike, državni sektor i druge zainteresovane strane. Angažovanjem široke grupe zainteresovanih strana u radu radne grupe, kao i transparentnošću i usredsređenošću na analizu efekata propisa tokom postupka izrade zakona, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija namerava da pruži primer najbolje prakse u izradi propisa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija