Okrugli sto o pristupu izvorima finansiranja održan u Privrednoj komori Beograda

Nina Samardžić, pomoćnica ministra finansija i privrede, Željko Jović, direktor Sektora za kontrolu poslovanja banaka i Ana Jolović, sa projekta USAID BEP govorili su pred oko 25 članova Odbora za finansije o različitim pitanjima vezanim za pristup izvorima finansiranja. Nina Samardžić navela je da je program subvencionisanih kredita za osnovna sredstva, koji je osmislio USAID BEP, „dragulj u kruni“ Ministarstva, te da su mala preduzeća krajnje pozitivno ocenila njegovu primenu. Ministarstvo će opredeliti još sredstava za ovaj program uprkos svom nastojanju da ostvari uštede. Ona je takođe navela da su se NBS, USAID BEP i Ministarstvo saglasili oko uvođenja nebankarskih finansijskih institucija na finansijsko tržište Srbije, kao i da Ministarstvo snažno podržava tu ideju. Predstavnici NBS kazali su da banke imaju višak likvidnosti i da je procenat nenaplativih kredita u sektoru MSP veoma nizak, te da bi banke stoga trebalo da intenzivnije plasiraju kapital na ovo tržište. NBS je najavila izmene propisa o Fondu za razvoj da bi se omogućilo da se garancije ovog fonda smatraju prvoklasnim sredstvima obezbeđenja te da rezervacije na njih budu 0%. Predstavnici banke Societe Generale prokomentarisali su nalaz iz „Knjige preporuka“ o pristupu izvorima finansiranja prema koma 60% MSP ne koriste formalne izvore finansiranja. Oni su naveli da banke očigledno propuštaju veliko tržište i da bi to trebalo da im bude ciljna grupa. Odbor za finansije zaključio je da bi zalaganje za reformu u oblasti izvršenja ugovora o kreditu moglo da mu u narednom periodu bude glavni zadatak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija