Podrška neprekidnom praćenju uticaja reforme propisa na privredu

Uz podršku USAID BEP, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) predstavila je Drugi kvartalni izveštaj o reformi propisa za 2013. godinu. Ovaj izveštaj sadrži analizu uticaja novousvojenih poreskih propisa, kao i već sprovedenih i tekućih zakonodavnih i regulatornih procesa, pregled pojedinih administrativnih procedura, kao i analizu političkih i regulatornih odgovora na zahteve privrede za predvidljivijim poslovnim i pravnim okruženjem i manjim opterećenjima. Izveštaj se usredsređuje na fiskalno opterećenje zarada, kao i na nepotrebno uvođenje zbunjujućih procedura za likvidaciju preduzeća. U njemu se takođe ukazuje na nezakonito obračunavanje i naplatu određenih parafiskalnih nameta od javnih ustanova bez saglasnosti Ministarstva finansija i privrede, što je dovelo do povećanog zanimanja države, privrede i javnosti za ovo pitanje i reakcije državnih organa nadležnih za finansijsku i fiskalnu politiku. Takođe, u izveštaju se naglašava nužnost rešavanja pravnog statusa Nacrta Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara koji utiče na brojne delatnosti. Ponovo je predočen značaj regulatorne reforme u oblastima izdavanja građevinskih dozvola, inspekcija i radnog prava, te je predstavljen i nedavno ostvaren napredak u ovim oblastima u kojima je USAID BEP jedan od ključnih aktera. Sastavni deo izveštaja predstavlja i redovno istraživanje stavova privrednika koje predstavlja neprekidnu evaluaciju regulatornog, administrativnog i institucionalnog okvira, uključujući i rad inspekcija i ministarstava, kao i očekivanja privrednika za naredni period. USAID BEP će nastaviti da pruža podršku praćenju statusa regulatorne reforme i inicijative koje će dovesti do kvalitetnijih zakona i propisa i njihove bolje primene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija