USAID BEP učestvovao u drugom sastanku međuresorne radne grupe za izradu novog Zakona o planiranju i izgradnji

Međuresorna radna grupa za izradu novog Zakona o planiranju i izgradnji, sastavljena od predstavnika Ministarstva građevinarstva i urbanizma, Vrhovnog kasacionog suda, Odbora za zakonodavstvo i članova tima USAID BEP, održala je drugi sastanak 31. jula 2013. godine u prostorijama Ministarstva. Sastanak je bio posvećen pravnom statusu građevinskog zemljišta i pravima i obavezama vezanim za njega kao osnovnim preduslovima za uspostavljanje efikasnijeg sistema izdavanja građevinskih dozvola. Sledeći sastanak ove grupe zakazan je za kraj avgusta. USAID BEP će nastaviti razgovore sa privrednicima, predstavnicima javnog sektora, stručnjacima i licima koja se u praksi bave ovim pitanjima u cilju izrade konačnih nacrta odredbi kojima se uređuju najhitnije izmene zakona i propisa o planiranju i izgradnji. USAID BEP takođe namerava da u ovaj postupak uključi i finansijski sektor – i to naročito osiguravajuća društva – kako bi se što bolje definisali proizvodi osiguranja (od profesionalne odgovornosti i dr.) vezani za građevinarstvo, kao i finansijske garancije potrebne za kvalitetno izvođenje radova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija