USAID Projekta za bolje uslove poslovanja priključuje se Radnoj grupi za izradu nacrta Zakona o inspekcijama

Posle brojnih okruglih stolova, tematskih diskusija i radnih sastanaka sa predstavnicima inspekcija i privrede u organizaciji USAID BEP, Ministarstvo pravde i državne uprave formiralo je Radnu grupu za izradu nacrta Zakona o inspekcijama. Prepoznavši ulogu USAID BEP u ovom postupku, Ministarstvo će imenovati dva stručnjaka za regulatornu reformu i privredno pravo u sastav Radne grupe. Prvi sastanak Radne grupe zakazan je za 25. jun 2013. a zajednički će ga organizovati Ministarstvo i USAID BEP. Ministarstvo je obavestilo USAID BEP da se očekuje da će Radna grupa izraditi nacrt Zakona do marta 2014, dok bi Vlada Srbije trebalo da ga usvoji najkasnije do juna iste godine. Novi rokovi predstavljaju razlog za zadovoljstvo, budući da je po ranije predviđenoj dinamici nacrt Zakona trebalo da bude završen tek u poslednjem kvartalu 2014, i u skladu su sa predlogom USAID BEP da Ministarstvo odredi kraće rokove za izradu nacrta Zakona o inspekcijama. Novim zakonom će se smanjiti regulatorno i administrativno opterećenje privrede, povećati poštovanje propisa, ograničiti siva ekonomija i doprineti stvaranju boljeg poslovnog okruženja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija