Koncept reforme postupka izdavanja građevinskih dozvola

USAID BEP je organizovao sastanak ekspertske grupe na kome je razgovarano o Konceptu reforme postupka izdavanja građevinskih dozvola. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih strana zainteresovanih za Koncept, uključujući i Ministarstvo građevinarstva i urbanizma (čiju delegaciju je predvodio državni sekretar Milan Miljevic), Kancelariju Vlade Srbije za brze odgovore, Grad Beograd i Stalnu konferenciju gradova i opština; njima su se pridružili privrednici, konsultanti i prostorni planeri. Nacrt Koncepta, koji je izradio USAID BEP, pruža detaljan skup veoma konkretnih mera za sprovođenje reformi u ovoj oblasti; njime se definiše kako bi unapređeni postupak izdavanja građevinskih dozvola trebalo da izgleda pošto se reforme sprovedu. Svi članovi ekspertske grupe saglasili su se u načelu sa nacrtom Koncepta i prihvatili ga. Tokom diskusije o konkretnim detaljima vezanim za nacrt Koncepta učesnici su usaglasili još dve izmene. Javna prezentacija Koncepta, kojoj će prisustvovati Velimir Ilić, ministar građevinarstva i urbanizma, zakazana je za 27. jun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Novosti

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

28.07.2017 - Srbija se gradi!

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija