Usvojen Zakon o faktoringu

Narodna skupština usvojila je Zakon o faktoringu u čijoj je izradi učestvovao i USAID BEP. Ovaj propis predstavlja značajan napredak u obezbeđivanju pristupa izvorima finansiranja za mala i srednja preduzeća u Srbiji. Faktoring omogućava da se obezbedi obrtni kapital i pruži zaštita od kreditnog rizika, kao i da se omoguće upravljanje potraživanjima i njihova naplata. Faktoring je prvenstveno namenjen malim i srednjim preduzećima koja su se do sada suočavala sa teškoćama u pogledu zaduživanja kod banaka usled svoje nedovoljne kreditne sposobnosti ili neadekvatnih sredstava obezbeđenja.

Zakon o faktoringu

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija