Usvojen Zakon o faktoringu

Narodna skupština usvojila je Zakon o faktoringu u čijoj je izradi učestvovao i USAID BEP. Ovaj propis predstavlja značajan napredak u obezbeđivanju pristupa izvorima finansiranja za mala i srednja preduzeća u Srbiji. Faktoring omogućava da se obezbedi obrtni kapital i pruži zaštita od kreditnog rizika, kao i da se omoguće upravljanje potraživanjima i njihova naplata. Faktoring je prvenstveno namenjen malim i srednjim preduzećima koja su se do sada suočavala sa teškoćama u pogledu zaduživanja kod banaka usled svoje nedovoljne kreditne sposobnosti ili neadekvatnih sredstava obezbeđenja.

Zakon o faktoringu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija