Srpska asocijacija menadžera (SAM) i USAID BEP organizovali radni doručak o sredstvima obezbeđenja

Ovaj radni doručak, koji je organizovala SAM uz podršku USAID BEP, bio je posvećen značaju sredstava obezbeđenja za pristup malih i srednjih preduzeća (MSP) izvorima finansiranja. Među učesnicima bili su šef pravne službe Banke Intesa, pravnici specijalizovani za pitanja kolaterala i privrednici. Diskusija se u najvećoj meri bavila odredbama zakona kojima se uređuje zasnivanje založnog prava na pokretnim i nepokretnim stvarima radi obezbeđenja kredita, rešavanje problematičnih plasmana i plenidba imovine. Učesnici su se saglasili da su propisi neefikasni a ponekad i međusobno suprotstavljeni, te da ih treba menjati kako bi se obezbedilo efikasnije izvršenje i brža naplata potraživanja. Kao što je navedeno u „Knjizi preporuka“ o pristupu MSP izvorima finansiranja koju je izradio USAID BEP, efikasnijim izvršenjem bi se smanjio rizik za finansijske institucije i povećala sposobnost MSP da se zadužuju. Šef pravne službe Banke Intesa naveo je da MSP treba da poboljšaju način na koji se predstavljaju bankama, jer njihovi biznis planovi često ne pokazuju jasno da se kredit traži za finansiranje profitabilne investicije, što je od velikog značaja bez obzira na to koja se sredstva obezbeđenja nude.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija