USAID BEP i Ministarstvo finansija i privrede organizovali okrugli sto sa privrednicima iz niškog regiona

„Knjiga preporuka“ za unapređenje pristupa malih i srednjih preduzeća (MSP) izvorima finansiranja, koju je izradio USAID BEP, predstavljena je i razmatrana na okruglom stolu sa privrednicima održanom u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Niš. Oko 20 privrednika iz niškog regiona aktivno je učestvovalo u razgovoru o predstavljenim preporukama, i izrazilo je zadovoljstvo time što su preporuke izrađene kao odgovor na njihove zahteve. Naročita pažnja je tokom diskusije posvećena neadekvatnosti pratećih usluga, a posebno računovodstva. Došlo se do tri značajna zaključka: treba bitno povećati značaj računovodstva za poslovanje, kvalitet računovodstva u sektoru MSP mora da se poveća kako bi se unapredio pristup izvorima finansiranja, i propisi o računovodstvu i reviziji moraju biti fleksibilniji kada je reč o MSP. Nina Samardžić, pomoćnica ministra finansija i ekonomije, učestvovala je u diskusiji sa privrednicima i prikupila korisne informacije za izradu nove Strategije razvoja MSP i preduzetništva. Gospođa Samardžić pozvala je prisutne privrednike da uzmu učešće u programu sufinansirajućih kredita za MSP koji je pokrenulo Ministarstvo finansija i privrede uz tehničku podršku USAID BEP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija