USAID BEP i Beogradska otvorena škola (BOŠ) uspešno organizovali program stručne prakse

Uz podršku USAID BEP, BOŠ je uputio 15 mladih stručnjaka na praksu tokom koje će pružati podršku sledećim partnerima USAID BEP: Ministarstvu finansija i privrede (Sektor budžeta, Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije, Sektor za razvoj preduzetništva i konkurentnost, Sektor za finansijski sistem i Uprava za javni dug); Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike (Sektor za rad); Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija (Sektor za normativne i upravne poslove); Kancelariji za regulatornu reformu i analizu efekata propisa; Komisiji za hartije od vrednosti i Narodnoj skupštini (Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava). Praktikanti su nedavno završili fakultete, uglavnom pravo i ekonomiju, i njihova stručna praksa trajaće od maja do novembra 2013, odnosno šest meseci će raditi sa punim radnim vremenom u organizacijama/sektorima koji su partneri USAID BEP. Pored stručnu praksu koju obavljaju uz mentore, praktikanti pohađaju posebne programe obuke koje pruža BOŠ iz različitih oblasti kao što su tehnika izrade propisa, pristupanje EU, izrada istraživačkih radova za potrebe državnih tela, veštine komunikacije i druga neophodna šira stručna znanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 



Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija