Vodič za reformu postupka izdavanja građevinskih dozvola u Srbiji

USAID BEP je 27. juna predstavio plan za unapređenje postupka izdavanja građevinskih dozvola u Srbiji. Ovaj plan pruža konkretne preporuke za eliminisanje nepotrebnih saglasnosti državnih organa, uvođenje jednošalterskog sistema, formiranje kompjuterizovane platforme i primenu načela procene mogućeg rizika pri izdavanju dozvola. Velimir Ilić, ministar građevinarstva i urbanizma, i Majkl D. Kirbi, ambasador SAD, podržali su reformu ovog sistema. Ambasador Kirbi naveo je da se investitori sada suočavaju sa brojnim administrativnim preprekama pri dobijanju građevinskih dozvola, kao i da ove dugotrajne procedure stvaraju nepotrebne troškove i unose neizvesnost u ulaganje

Vodič, Koncept reforme sistema izdavanja građevinskih dozvola, navodi da su reforme ključne za povećanje ekonomskog rasta i otvaranje novih radnih mesta, kao i da  pružaju jasne i koncizne smernice za ubrzanje izdavanja građevinskih dozvola i povećanje transparentnosti. Vodič su već razmotrili predstavnici državnih organa i privrednici, i on već služi kao izvor preporuka za sprovođenje pravnih i institucionalnih reformi.

Među preporukama su eliminisanje višestrukih saglasnosti koje izdaju brojna državna tela, uvođenje informatičke platforme kojom će se ubrzati obrada zahteva u jednošalterskom sistemu, i povezivanje nivoa angažovanja regulatornih tela sa mogućim rizikom svakog građevinskog projekta, uključujući i rizike po javnu bezbednost.

Kada je reč o efikasnosti postupka izdavanja građevinskih dozvola, Srbija je na 179. mestu od 185 zemalja obuhvaćenih izveštajem Doing Business Svetske banke za 2013. godinu. Stručnjaci sa USAID Projekata za bolje uslove poslovanja navode da bi bruto državni proizvod (BDP) Srbije mogao da se poveća za čak 2 odsto ako se učešće građevinske industrije u BDP podigne na nivo prisutan u zemljama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). Oko 57 odsto privrednika koji su učestvovali u najnovijoj godišnjoj Poslovnoj anketi USAID-a smatraju da bi im efikasnije izdavanje građevinskih dozvola omogućilo da povećaju obim poslovanja.

Preuzeti

Predlog koncepta reforme postupka izdavanja građevinskih dozvola - radna verzija
Ka efikasnijem izdavanju građevinskih dozvola

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija