Nove mogućnosti za finansiranje malih i srednjih preduzeća (MSP)

Ministarstvo finansija i privrede (MFP) formiralo je Radnu grupu za izradu nacrta Zakona o društvima za upravljanje fondovima rizičnog (venture) kapitala. Ekspert BEP imenovan je za člana ove Radne grupe koja je 20. maja 2013. godine održala svoj prvi sastanak. Na njemu su se okupili predstavnici javnog i privatnog sektora: MFP, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, Projekta integrisane podrške inovacijama koji sprovodi EU (IISP), Komisije za hartije od vrednosti, Beogradske berze, Narodne banke Srbije, Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza, Agencije za privredne registre, Mreže poslovnih anđela Srbije, Srpskog udruženja privatnog kapitala, Privredne komore Srbije, kao i predstavnici finansijskog sektora. Na prvom zasedanju Radne grupe razgovarano je o najboljim uporednim, međunarodnim i regionalnim propisima i praksi; pojednostavljivanju ulaganja u MSP koja se ne kotiraju na berzi; novoj definiciji MSP u nacrtu Zakona o računovodstvu; vrednost investiranja u društvo za upravljanje fondovima rizičnog kapitala i ulaganja društva za upravljanje fondovima rizičnog kapitala u MSP; minimalnom zakonskom iznosu kapitala društva za upravljanje fondovima rizičnog kapitala; minimalnom broju ulagača; pojmu i osobinama „mezanin“ finansiranja; nadzoru nad društvima za upravljanje fondovima rizičnog kapitala, i odnosu između rizičnog kapitala i državne pomoći. Ova zakonodavna aktivnost predstavlja dobar primer saradnje i sinergije između projekata USAID BEP i EU IISP. Kako bi se pojednostavio i proširio pristup izvorima finansiranja za MSP, najveću grupu privrednih društava u Srbiji i potencijalni motor razvoja preduzetništva i zaposlenosti, BEP će nastaviti da podržava aktivnosti vezane za formiranje i pravilno funkcionisanje nebankarskih finansijskih institucija. Raniji napori u ovom pravcu doveli su do angažovanja svih relevantnih zainteresovanih strana na izradi nacrta Zakona o faktoringu koji je završen i čije se usvajanje u Narodnoj skupštini sada očekuje.

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija