Poslovne asocijacije zajedno zagovaraju reformu radnog zakonodavstva

Predstavnici vodećih poslovnih udruženja u Srbiji, zajedno sa USAID BEP, razgovarali su o koordiniranim aktivnostima radi zagovaranja izmena Zakona o radu i informisanja javnosti o ovim reformama. Unija poslodavaca, jedini predstavnik privrede u radnoj grupi Vlade Srbije zaduženoj za izradu novog Zakona o radu, predstavila je status izmena Zakona o radu i plan rada ove grupe. Na ovom sastanku USAID BEP je predstavio zaključke i predloge sa tematskih diskusija između socijalnih partnera koje je USAID BEP organizovao tokom prvog kvartala 2013. USAID BEP je takođe učesnicima podelio nacrt konkretnih predloga za unapređenje Zakona o radu (zajedno sa predloženim izmenama samih članova ovog zakona). Grupa za reformu se takođe saglasila sa sprovođenjem zajedničke medijske kampanje koju će na narednom sastanku detaljno definisati stručnjaci za odnose sa javnošću organizacija članica ove grupe. Kako bi se uspostavilo okruženje koje podstiče veću zaposlenost i nove investicije, članovi Grupe za reformu nastaviće da zajedno zagovaraju izmene radnog zakonodavstva i izradiće neophodne analize i konkretne preporuke koje će koristiti međuresorna Radna grupa.

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija