Međuresorna radna grupa za uvođenje programskog budžeta

Tim USAID BEP, zajedno sa inostranim konsultantom, pružio je podršku Sektoru budžeta Ministarstva finansija i privrede u određivanju dnevnog reda, pružanju tehničkih komentara i moderaciji diskusije na drugom sastanku međuresorne radne grupe za uvođenje programskog budžeta. Tema sastanka bio je nacrt metodologije programskog budžetiranja koji je izradio tim BEP. Među pitanjima o kojima se razgovaralo bili su prikladnost predloženog okvira iz perspektive korisnika budžeta, mogućnosti za usaglašavanje strukture budžeta na nivou centralne vlasti i pokrajine (Vojvodine), kao i opštinskih budžeta, i zahtevi EU u pogledu programa. Članovi radne grupe su u načelu pozitivno ocenili nacrt metodologije, koji će biti dodatno razrađen i u njega uneti neki od zaključaka sa ovog sastanka.

 

 

 

 

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija