Međuresorna radna grupa za uvođenje programskog budžeta

Tim USAID BEP, zajedno sa inostranim konsultantom, pružio je podršku Sektoru budžeta Ministarstva finansija i privrede u određivanju dnevnog reda, pružanju tehničkih komentara i moderaciji diskusije na drugom sastanku međuresorne radne grupe za uvođenje programskog budžeta. Tema sastanka bio je nacrt metodologije programskog budžetiranja koji je izradio tim BEP. Među pitanjima o kojima se razgovaralo bili su prikladnost predloženog okvira iz perspektive korisnika budžeta, mogućnosti za usaglašavanje strukture budžeta na nivou centralne vlasti i pokrajine (Vojvodine), kao i opštinskih budžeta, i zahtevi EU u pogledu programa. Članovi radne grupe su u načelu pozitivno ocenili nacrt metodologije, koji će biti dodatno razrađen i u njega uneti neki od zaključaka sa ovog sastanka.

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija