Studija „Siva ekonomija u Srbiji: Novi nalazi i preporuke za reforme“ predstavljena u Narodnoj skupštini

U okviru nastavka podrške skupštinskom Odboru za finansije, državni budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i stručnoj službi Narodne skupštine, BEP je organizovao radionicu o sivoj ekonomiji za poslanike. Ova radionica bila je izuzetno dobro posećena – prisustvovalo je 50 poslanika i pet članova stručne službe. Radionica je rezultirala boljim uvidom poslanika u rizike i troškove po društvo koje siva ekonomija i neprijavljeni rad nose sa sobom, kao i većom svešću o potrebi hitnog sprovođenja reformi u cilju suzbijanja sive ekonomije. Vesna Kovač, predsednica Odbora i zamenica predsednika Narodne skupštine, navela je da je siva ekonomija jedan od najvećih političkih i ekonomskih izazova sa kojima se suočava Srbija jer je prepreka razvoju privrede i funkcionalne tržišne ekonomije. Jedan od autora studije predstavio je glavne nalaze i preporuke u oblastima fiskalne politike, tržišta rada, finansijskog sektora i poslovnog okruženja. Sa prezentacije su izveštavali najveći mediji (poput RTS, Prve televizije i agencija Beta i Tanjug) koji su objavili preko 30 izveštaja.

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija