Unapređenje Strategije reforme javne uprave u pogledu inspekcija

Ministarstvo pravde i državne uprave izradilo je i uputilo u javnu raspravu dva dokumenta koja se tiču preko potrebne reforme javne uprave: Strategiju reforme javne uprave (2013-2016) i Akcioni plan za sprovođenje ove Strategije. Akcionim planom se predviđa reforma inspekcija, uključujući i izradu i usvajanje Zakona o inspekcijama. Međutim, Akcioni plan ima više nedostataka, među kojima su: dinamika reforme inspekcija je duža od onoga što je prvobitno dogovoreno sa Ministarstvom; nisu obuhvaćene određene neophodne aktivnosti; nisu navedeni pojedini bitni pokazatelji neophodni za monitoring sprovođenja reforme inspekcija; i nije uključen narativni deo o reformi inspekcija. Kako bi doprineo unapređenju Strategije i ubrzao razvoj novog pravnog okvira za inspekcije, USAID BEP je dao komentare i predloge za izmenu Strategije i Akcionog plana. Ovi komentari i predlozi zasnivaju se na zahtevima privrede i inspekcija izraženim na pet regionalnih okruglih stolova, pet sastanaka fokus-grupe i četiri sastanka Radne grupe za reformu inspekcija.

 

 

 

 

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija