Neophodne su reforme u sektoru lizinga

USAID BEP je u saradnji sa Asocijacijom lizing kompanija Srbije (ALCS) organizovao okrugli sto sa predstavnicima sektora lizinga. Ovaj skup predstavlja nastavak napora USAID BEP na unapređenju nebankarskog finansijskog sektora u Srbiji, koji su već rezultirali izradom Zakona o faktoringu koji će biti usvojen u maju 2013. Glavni cilj ovog skupa bio je da se predstave aktivnosti USAID BEP i ALCS na unapređenju pravnog okvira za nebankarske finansijske institucije, sa posebnim osvrtom na sektor lizinga. USAID BEP je naglasio koje su regulatorne prepreke identifikovane, dok su predstavnici lizing kuća ukazali na to da su ključna pitanja sa kojima se suočavaju nebankarske finansijske institucije u Srbiji prekomerna regulacija i nadzor koji se sprovodi na isti način koji važi i za depozitne institucije. To lizing kompanijama otežava razvoj inovativnih finansijskih proizvoda namenjenih MSP i onemogućava im da odigraju proaktivniju ulogu u privrednom razvoju. USAID BEP, ALCS i pojedinačne lizing kompanije saglasile su se da dalje koordiniraju svoje napore usmerene na unapređenje regulatornog okvira za lizing, uključujući i izradu uporednog pregleda regulatornog okvira u Srbiji, regionu i EU koji će pripremiti konsultant USAID BEP. USAID BEP i ALCS su se takođe saglasili oko zajedničkog nastupa u javnosti i promovisanja koristi koju sektoru MSP i celoj privredi donosi rast sektora lizinga.

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija