USAID BEP i Ministarstvo finansija i privrede inicirali niz okruglih stolova sa ciljem promovisanja finansijskog osnaživanja MSP u Srbiji

Prvi od ovih sedam okruglih stolova održan je 16. aprila u Šapcu. Oko 30 privrednika iz Šapca i Mačve imali su priliku da saznaju kako mogu da unaprede svoj pristup izvorima finansiranja, osnaže svoje mogućnosti za aktivizam i uspostave trajan javno-privatni dijalog. Ovaj okrugli sto organizovan je u saradnji sa lokalnim poslovnim udruženjima i Regionalnom privrednom komorom Valjeva. Ministarstvo finansija i privrede, koje je predstavljala Nina Samardžić, pomoćnica ministra, najavilo je da je u toku izrada nove Strategije za razvoj malih i srednjih preduzeća (MSP) i preduzetnika za period 2014-2020, i pozvala privrednike da uzmu aktivnog učešća u utvrđivanju ciljeva ove strategije. Ona je takođe predstavila postojeće programe podrške koje Ministarstvo nudi malim, mikro- i srednjim preduzećima. USAID BEP je predstavio nalaze i preporuke iz „Studije“ i „Knjige preporuka“ i naglasio koji su razlozi zašto MSP imaju teškoća u pristupu izvorima finansiranja i dobijanju povoljnih kredita, kao i koje su im vrste kredita potrebne za rast i razvoj. Predstavnici USAID BEP su takođe predstavili nedostatke na strani tražnje za finansiranjem, i predložili niz radnji koje bi MSP trebalo da razmotre kako bi unapredile svoju vidljivost, veštine i pregovaračku poziciju. Tokom diskusije, predstavnici MSP istražili su mogućnosti za zajedničko delovanje radi unapređenja pristupa svojih preduzeća izvorima finansiranja. Naredni okrugli stolovi održani su 24. aprila u Zaječaru i 25. aprila u Zrenjaninu.

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija