USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pomogao Ministarstvu finansija i privrede – Sektoru budžeta da izradi metodologiju za procenu fiskalnog uticaja (Fiscal Impact Assessment, FIA)

Konsultant USAID BEP već neko vreme pruža podršku za izradu obrasca i metodologije za FIA, posredstvom kojih će Sektor budžeta biti u stanju da procenjuje fiskalni teret predloženih propisa. Visok fiskalni deficit i javni dug Srbije ugrožavaju ekonomsku stabilnost i izglede za razvoj. Izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu iz 2009. i 2012. godine u fiskalni sistem Srbije uvedena su nova načela namenjena obezbeđivanju fiskalne i finansijske stabilnosti, transparentnosti i predvidljivosti. U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, obrazloženje zakona ili drugog propisa predloženog Vladi Srbije mora da sadrži procenu njegovog očekivanog uticaja na budžet. Ta procena mora da sadrži informacije o tome da li će predloženi zakon ili drugi propis povećati ili smanjiti budžetske prihode/prilive odnosno rashode/odlive, i to i za postojeći budžet i za dve naredne fiskalne godine.

 

 

 

 

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija