USAID BEP stvorio konsenzus o budućem toku unapređenja postupka izdavanja građevinskih dozvola

Tokom perioda od nedelju dana, počevši od 22. aprila, USAID BEP je organizovao niz sastanaka posvećenih izradi koncepta propisa kojima će se pokrenuti reforma postupka izdavanja građevinskih dozvola. Među njima je bilo više sastanaka radne grupe za izradu zakona (tima USAID BEP koji piše zakon), stručne grupe (radne grupe pojačane sa više poznatih eksperata koje je angažovao USAID BEP) i konsultativne grupe (predstavnici Ministarstva građevinarstva i urbanizma, Kancelarije za brze odgovore, Grada Beograda, Stalne konferencije gradova i opština, privrednici i investitori, pravnici, inženjeri i drugi stručnjaci). MP & Associates, advokatska kancelarija i grantista USAID BEP koja je zadužena za izradu novih propisa, i Endrju Mintern, konsultant USAID BEP i međunarodni ekspert, održali su prezentacije o mogućim pravcima reforme i najboljim međunarodnim praksama u oblasti izdavanja građevinskih dozvola. Na ovim sastancima učesnici su pokrenuli mnoštvo pitanja vezanih za prostorno i urbanističko planiranje, izdavanje građevinskih dozvola, tehničke norme i standarde, imovinsko-pravna pitanja, upravljanje zemljištem, institucionalni okvir, takse i naknade, tehnički i inspekcijski nadzor, kao i odgovornost i garancije. Diskusija je dovela do zaključaka koji konceptu omogućavaju da ima jasan pravac. Ovi napori odgovaraju zahtevima privrede i investitora, a zasnovani su i na zahtevu Vlade Srbije da USAID BEP izradi novi pravni okvir za izdavanje građevinskih dozvola.

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija