USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pokrenuo javno-privatni dijalog o „deagencifikaciji“ u Srbiji

USAID BEP i Balkanski centar za regulatornu reformu (BCRR) su 19. aprila predstavili ključne nalaze nacrta studije o državnim institucijama u Srbiji, posle čega je usledila živa diskusija o koracima koji su potrebni da bi se državne institucije (agencije, kancelarije i drugi organi) racionalizovale i da bi se unapredila njihova efikasnost. U ovoj studiji analizira se postojeće stanje i nude predlozi za unapređenje regulatornog i institucionalnog okvira koji će uštedeti vreme i novac – i to i privredi i državi. U studiji se takođe pokazuje na koji način je došlo do „agencifikacije“ (skorašnjeg značajnog povećanja broja državnih institucija), i kako bi se mogla sprovesti „deagencifikacija“ (smanjenje broja takvih institucija). U ovoj studiji takođe se predstavljaju najbolji međunarodni primeri iz prakse, uključujući i primere iz nastojanja Hrvatske da racionalizuje svoju državnu upravu.

 

 

 

 

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija