USAID BEP nastavlja ucešce u zajednickoj radnoj grupi o uskladivanju propisa o hartijama od vrednosti, na poziv Ministarstva finansija i privrede

Ova radna grupa sastavljena je od predstavnika svih relevantnih državnih institucija, privrede, učesnika na tržištu i inostranih donatora. Prepoznato je preko 20 zakona kojima se uređuju tržište kapitala i sektor hartija od vrednosti; većina njih je izrađena pojedinačno, a u nekim slučajevima su međusobno neusklađeni. USAID BEP je već pregledao Zakon o tržištu kapitala, Zakon o investicionim fondovima i Zakon o privrednim društvima da bi prepoznao nedoslednosti i kontradiktornosti između ovih propisa. USAID BEP trenutno razmatra izmene koje je radna grupa predložila za ove propise, kao i za Zakon o preuzimanju akcionarskih društava, Zakon o izvršenju i obezbeđenju, Zakon o stečaju i Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar kako bi se postarao da su izmene usklađene sa najboljom praksom EU i drugih zemalja. Naredni sastanak radne grupe zakazan je za sredinu juna. Radna grupa će svoj posao završiti do leta 2013, tako da sve predložene izmene i dopune propisa mogu biti usvojene na jesen.

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija