Ministarstvo finansija i privrede najavilo konačno ukidanje naknade za korišćenje zemljišta

Na okruglom stolu posvećenom taksama za korišćenje zemljišta u organizaciji Srpske asocijacije menadžera, kome je prisustvovalo preko 70 predstavnika lokalnih samouprava i preduzeća, Milica Bisić, savetnica ministra finansija i privrede, najavila je da se taksa za korišćenje zemljišta više neće naplaćivati od 31. decembra 2013, kao i da neće biti zamenjena drugim parafiskalnim nametom (kao što je komunalna taksa, kako je bilo predviđeno ranijim nacrtom propisa). Na osnovu ove takse u 2012. godini prikupljeno je preko 14,5 milijardi dinara, te ona tako predstavlja najznačajniji i jedan od najarbitrarnijih parafiskalnih nameta koji trenutno postoje u Srbiji. Ministarstvo finansija i privrede namerava da nadoknadi lokalnim samoupravama gubitke izazvane ukidanjem ove takse kroz povećanje stope poreza na imovinu, pošto privreda taj porez smatra mnogo pravednije raspodeljenim između pravnih i fizičkih lica, kao i mnogo predvidljivijim od takse za korišćenje zemljišta. USAID BEP je u svojoj studiji o parafiskalnim nametima i drugim dokumentima predložio ove promene, a istovremeno je pružio i određenu tehničku pomoć Ministarstvu finansija i privrede za izmenu Zakona o porezima na imovinu.

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija