USAID BEP održao petu tematsku diskusiju o reformama radnog zakonodavstva

USAID BEP je 25. aprila organizovao i moderirao tematsku diskusiju između predstavnika Vlade Srbije, poslovnih udruženja i sindikata. Ova diskusija bavila se pitanjima obračuna zarada, minimalne zarade i kolektivnog pregovaranja. Bio je to poslednji u nizu razgovora o reformi radnog zakonodavstva koje je predvodio USAID BEP i koji su postavili temelje za izradu novog Zakona o radu, koji priprema radna grupa Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Konsultant USAID BEP, profesor Miša Arandarenko sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu pružio je pregled postojećih propisa i problema vezanih za obračun zarada i minimalnu zaradu. Među problemima su visoki porezi na najniže plate, neravnoteža u pregovorima o minimalnoj zaradi i uticaj prevelikih plata u javnom sektoru na zarade u privatnom sektoru. Profesor Arandarenko je predstavio neka od rešenja koja su podstakla živu diskusiju između zainteresovanih učesnika: među predlozima je povećanje neoporezivog dela zarade do iznosa minimalne zarade i ukidanje minimalne osnovice za doprinose za socijalno osiguranje. Džo Lauter, direktor projekta USAID BEP, održao je prezentaciju o problemima sa kolektivnim pregovaranjem u Srbiji i u svojstvu moderatora predvodio dužu diskusiju o pitanjima zarada i kolektivnog pregovaranja. Razgovori između zainteresovanih strana okončani su definisanjem pitanja vezanih za obračun zarada, postupak isplate zarada, postupak za utvrđivanje minimalne zarade i reprezentativnost kod kolektivnog pregovaranja; radna grupa će sva ta pitanja morati da pažljivo razmotri. USAID BEP će nastaviti da pruža podršku Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike pri postizanju saglasnosti sindikata i poslodavaca o preostalim pitanjima vezanim za novi Zakon o radu, koji se Vlada Srbije obavezala da će doneti do kraja 2013. godine.

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija