USAID BEP pokrenuo programe izgradnje kapaciteta javnog sektora

USAID BEP i njegovi grantisti, Beogradska otvorena škola (BOŠ) i Srpski menadžment centar (SCM), pokrenuli su dva projekta izgradnje kapaciteta namenjena partnerima USAID BEP iz sektora državne uprave u Srbiji. BOŠ ce sprovesti program „Bolja javna uprava kroz program radnih praksi“, u okviru koga ce 15 praktikanata šest meseci raditi kod partnera BEP iz Vlade Srbije. SMC ce sprovesti program „Treninzi za menadžere koji rade u državnim institucijama Republike Srbije“. U oba programa ucestvovace sledece institucije: Ministarstvo finansija i privrede (Sektor budžeta, Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije, Sektor za razvoj preduzetništva i konkurentnost, Sektor za finansijski sistem i Uprava za javni dug); Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike (Sektor za rad); Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija (Sektor za normativne i upravne poslove); Kancelarija za regulatornu reformu i analizu efekata propisa; Komisija za hartije od vrednosti; i Narodna skupština (Odbor za finansije, republicki budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava). Oba programa predstavljena su na skupu organizovanom 23. aprila 2013. godine u Narodnoj skupštini. Ovaj dvosatni skup okupio je preko 80 zvanica, među kojima su bili predstavnici svih partnerskih institucija USAID BEP, drugih programa USAID u Srbiji i grantista USAID BEP.

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija