Evaluacija inicijativa za uspostavljanje javno-privatnih partnerstava (JPP) u Srbiji

U sklopu pomoći koju pruža Komisiji za JPP, USAID BEP izradio nacrt metodologije Value for Money (VfMM). Ova metodologija Komisiji i zainteresovanim licima omogućava da analiziraju vrednost koja se ostvari posredstvom ulaganja u JPP. Metodologija VfMM strukturisana je kao instrument komparatora javnog sektora, gde se vrednost koju ostvari javni sektor definiše kao pozitivna razlika (ušteda) u troškovima čitavog životnog ciklusa modela JPP u poređenju sa tradicionalnim modelom (javna nabavka ili osnivanje javnog društva). USAID BEP je organizovao javnu raspravu na kojoj su prisustvovali predsednik, potpredsednik i članovi Komisije za JPP, kao i predstavnici ministarstava, lokalnih samouprava i drugih tela. Direktor hrvatske Agencije za JPP sa prisutnima je podelio hrvatska iskustva iz ove oblasti. Metodologija VfMM je najvažniji metodološki dokument koji proističe iz Zakona o JPP i koncesijama. Prezentacija nacrta ove metodologije privukla je brojna relevantna pitanja i komentare zainteresovanih strana koji će doprineti unapređenju VfMM-a. Izrada i pokretanje internet sajta Komisije za JPP (na adresi www.ppp.gov.rs) još jedan je važan korak ka stvaranju institucionalnog okvira kojim se podstiče formiranje JPP. Na ovom internet sajtu, izrađenom uz pomoć USAID-a, biće predstavljeni modeli dokumenata i mišljenja Komisije za JPP. On će pomoći da se poveća vidljivost Komisije za JPP, razviju i poboljšaju projekti JPP i unapredi kvalitet javne infrastrukture i usluga od opšteg interesa.

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija