USAID Projekat za bolje uslove poslovanja postao deo nove radne grupe za izradu Zakona o robnim berzama

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija imenovalo je predstavnika USAID BEP-a za člana novoosnovane radne grupe za reviziju i finalizaciju nacrta Zakona o robnim berzama. Vlada Srbije je Zakon o robnim berzama kao jedan od prioriteta uvrstila u svoj plan zakonodavne aktivnosti za 2013. godinu. Narodna banka Srbije je takođe prepoznala potencijalne pozitivne efekte razvoja robnih berzi i izrazila spremnost da aktivno podrži napore na uspostavljanju adekvatnog regulatornog i institucionalnog okvira. USAID BEP će nastaviti da pruža tehničku pomoć za izradu ovog zakona, koji bi trebalo da bude dovršen u prvoj polovini ove godine.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija