Indeks poslovnog okruženja

USAID BEP je izradio Indeks poslovnog okruženja (Business Environment Index, BEI) za sveobuhvatni monitoring poslovnog okruženja u Srbiji. Ovim indeksom, izrađenim u okviru granta dodeljenog Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj (NALED), mere se rezultati rada Vlade Srbije i pojedinačnih ministarstava zaduženih za pitanja poslovnog okruženja. BEI ima šest komponenti: regulatorne reforme, ažurnost primene zakona, kvalitet i sveobuhvatnost izrade propisa, javnost izrade propisa, regulatorno opterećenje i dostupnost informacija. Indeks BEI javnom sektoru pruža smernice za unapređenje poslovnog okruženja, a omogućava i postojanje mehanizma za monitoring putem koga će bolja ministarstva moći da se razdvoje od onih koja ne ispunjavaju svoje dužnosti u pogledu povećanja konkurentnosti Srbije. USAID BEP i NALED su Regulatorni indeks Srbije (Regulatory Index of Serbia, RIS) predstavili višim zvaničnicima šest ministarstava, zajedno sa nalazima o kvalitetu donošenja propisa u Vladi Srbije i šest ministarstava od najvećeg značaja za poslovno okruženje. RIS je veoma dobro primljen u medijima i organizacijama civilnog društva; u izveštaju Radio Beograda navodi se da je „stanje regulatornog okruženja za poslovanje u Srbiji dobilo svoj matematički izraz“. Organizacije civilnog društva koje se zalažu za transparentnost i odgovornost javne uprave pohvalile su RIS i promovisale ga posredstvom društvenih medija. Na skali od 1 do 100, rezultat Vlade Srbije meren RIS-om je 37,1. Predstavnici Ministarstva finansija i privrede naročito su pohvalili prezentaciju, i naveli da će nalazi pomoći tom ministarstvu da poboljša svoj rad i u budućnosti se bolje prilagodi potrebama privrede.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija